Keskusteluntutkimus edf9ac83bd19488e91e8042230a20c07

Kreeta Niemi

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Kirjallisuus:

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology.

Goodwin, C. (2018). Co-operative action.

ten Have, P. 2004. Doing Conversation Analysis.

Hindmarsh, J. & Llewellyn, N. (2010):  Organisation, Interaction and Practice: Studies of Ethnomethodology and Conversation Analysis

Sidnell, J & Stivers, T. 2012. The Handbook of Conversation Analysis.

Psathas, G. (1995): Conversation analysis: the study of talk-in-interaction

Stevanovic, M. & Lindholm, C. 2016. (toim.) Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.

Streeck, J., Goodwin, C., & LeBaron, C (Eds.)(2011), Embodied interaction: Language and the body in the material world.

Tainio, L. 1998. (toim.) Keskustelunanalyysin perusteet

Tainio, L. 2007. (toim.) Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi.