Diskurssianalyysi 2b28016ea8aa4cde98c07e54c4d0fece

Maarit Alasuutari

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Diskurssianalyysi, lähteitä (Discource analysis, references):

Bogdana Huma, Marc Alexander, Elizabeth Stokoe & Cristian Tileaga. 2020. Introduction to Special Issue on Discursive Psychology, Qualitative Research in Psychology, 17:3, 313-335, DOI: 10.1080/14780887.2020.1729910.

Futing Liao (toim.) The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods, 266-268. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. – saatavissa kirjastosta SAGE Research Methods Online -tietokannasta. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781412950589

Edwards, D. 2005. Discursive psychology. Teoksessa K. L. Fitch & S. E. Sanders (toim.) Handbook of language and social interaction. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum, 257 - 274.

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 2016. Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino .

Lehti, L., Haapanen, L & Kääntä, L 2018. Diskurssintutkimus - monitieteinen ja monimenetelmäinen ala. Teoksessa L. Haapanen, L. Kääntä & L. Lehti (toim.) Diskurssintutkimuksen menetelmistä. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 11, 4-19 . https://doi.org/10.30660/afinla.75057

Mullet, D. R. 2018. A general critical discourse analysis framework for educational research. Journal of Advanced Academics 29(2), 116-142. https://doi.org/10.1177/1932202X18758260

Nikander, P. Interviews as discourse data. 2012. Teoksessa J.F. Gubrium, J. A. Holstein, A.B. Marvasti & K.D. McKinney (toim.) The Sage handbook of interview research. The complexity of the craft. Sage, 397-413. TAI Potter, J. & Hepburn, A. 2012. Eight challenges for interview researchers. Teoksessa J.F. Gubrium, J. A. Holstein, A.B. Marvasti & K.D. McKinney (toim.) The Sage handbook of interview research. The complexity of the craft. Sage, 555-570.

Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne. 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.

Pälli, Pekka & Lillqvist, Ella. 2020. Diskurssianalyysi. Teoksessa Luodonpää-Manni, M., Hamunen, M., Konstenius, R., Miestamo, M., Nikanne, U. & Sinnemäki, K. (toim.) Kielentutkimuksen menetelmiä. IIhttps://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/324366/Diskurssianalyysi.pdf?sequence=1

van Dijk, T. 2015. Luku 22. Critical discourse analysis. Teoksessa D. Tannen, H. E. Hamilton & D. Schiffrin (toim.) The Handbook of Discourse Analysis. 2.p. Chichester, England : Wiley Blackwell.

Wetherell,M, S. Taylor, & S. Yates (toim.) 2001. Discourse theory and practice. A reader. London: Sage.

Wetherell, M., S. Taylor, & S. Yates (toim.) 2001. Discourse as data. A guide for analysis. London: Sage.

Wood, Linda A. & Kroger, Rolf O. 2000. Doing Discourse Analysis. Methods for Studying Action in Talk and Text. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Youtube:

Marcus Weaver-Hightower. What is discourse analysis? https://www.youtube.com/watch?v=EUeA0PEF_g4

Discource analysis: Evan Ashworth https://www.youtube.com/watch?v=R2o743ikYeY