Fenomenologia 0ee31e1fa16b44529498e35ee823f0d6

Tarja Liinamaa

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Fenomenologia, lähteitä: (Phenomenology, references:)

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research.

Giorgi, A. (1997). The theory, practice and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure.

Kiviniemi, L., Koivisto, K., Latomaa, T., Merilehto, M., Sandelin, P. & Suorsa, T. (toim.). (2012). Kokemuksen tutkimus III: teoria, käytäntö, tutkija. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Koivisto, K., Kukkola, J., Latomaa, T. & Sandelin, P. (toim.). (2014). Kokemuksen tutkimus IV: annan kokemukselle mahdollisuuden. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Laine, T. (2001). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II.

Latomaa, T, & Suorsa, T. (toim.). (2011). Kokemuksen tutkimus II: ymmärtävän psykologian syntyhistoriaa ja kehityslinjoja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Lindseth, A. & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience.

Perttula, J. (1995). Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen psykologiaan.

Kokemuksen tutkimus- julkaisusarja:

Perttula, J. & Latomaa, T. (2008). Kokemuksen tutkimus: merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Tökkäri, V. (toim.). (2015). Kokemuksen tutkimus V: Lauri Rauhala 100 vuotta. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Toikkanen, J. & Virtanen, I. (toimm.). (2018). Kokemuksen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Youtube:

Academic Educational Materials. Understanding Phenomenology. https://www.youtube.com/watch?v=d5geMLe5tbM

What is Phenomenology? (See link below for Edmund Husserl's Phenomenology). https://www.youtube.com/watch?v=dQUatOYJW6M

1.6 Phenomenology | Qualitative Methods | Philosophy of Qualitative Research | UvA https://www.youtube.com/watch?v=N0rvs2An6dk