Fenomenografia d53eb56dee614688afe00e9a02933226

Jaana Kettunen

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Fenomenografia (Phenomenography, references:)

Huusko, M. & Paloniemi, S. (2006). Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus 37(2), 162–173.

Kettunen, J. & Tynjälä, P. (2018). Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance & Counselling 46(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/03069885.2017.1285006

Marton, F. (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instructional Science 10, 177–200.

Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and Awareness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Åkerlind, G. (2005). Variation and commonality in phenomenographic research. Higher Education Research & Development 24(4), 321–334. https://doi.org/10.1080/07294360500284672