Realismi ja konstruktionismi 3a166abe4bdf4bf2a51bc904206c4edf

Maarit Alasuutari

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Realismi – Konstruktionismi (Realism – Constructivism, references:)

Berger, P. L., Luckmann, T., Raiskila, V. & Aittola, T. (1994). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma. Gaudeamus. (sosiaalisen konstruktionismin klassikko ihmistieteissä)

Burr, V. (2015). Social Constructionism. Teoksessa J.D.Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2nd (s. 222–227). Elsevier. https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1016/B978-0-08-097086-8.24049-X.

Burr, V. & Dick, P. (2017). Social Constructionism. Teoksessa Gough, B. (toim.) The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology (s. 59–80).

Julnes, G. (2015). Realism, in Applied Research. Teoksessa J.D.Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2nd (s. 20–25). Elsevier. https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1016/B978-0-08-097086-8.10559-8.

Youtube:

What is social constructionism? https://www.youtube.com/watch?v=Cckbw8dTsfY

Positivism, Constructivism and Critical Realism paradigms. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=4IOW4xSQhR4

Philosophy of Science | Four Major Paradigms. https://www.youtube.com/watch?v=n8B50HJrAv0

Constructivism as a Philosophy of Research. Philosophy Quest. https://www.youtube.com/watch?v=EbaOR8ahoSM

Ken Gergen talks about Social Constructionist Ideas, Theory and Practice https://www.youtube.com/watch?v=-AsKFFX9Ib0&t=1165s