Yhteisöllinen toimintatutkimus 993576f471304fdb87e97d8e574686da

Ulla Maija Valleala

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Toimintatutkimus, lähteitä: (Action research, references:)

Huovinen, T., Tiihonen, A., Lautamatti, L., Kontinen, T., Klemola, U., Kiilakoski, T., . . . Syrjälä, L. (2007). Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (2. tark. p.). Kansanvalistusseura.

Pine, G. J. (2009). Teacher action research: Building knowledge democracies. Sage.

Stringer, E. T. (2007). Action research (3. painos). Sage. http://repository.umpwr.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/3706/Action%20Research.pdf?sequence=1

Youtube:

What is action research? https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk

Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä https://www.youtube.com/watch?v=Uv7_kErDgms