Erja Rautamies, Kirsi Biskop, Elina Lehtinen & Pirjo-Liisa Poikonen 57e21df346d44a44b07a52ce8fe77aa5

Opettajien ja tutkijoiden kokemuksia Työidentiteettivalmennuksesta: Yhden ryhmän matka. HUOM. Videon materiaali ei liity työidentiteettivalmennuksen toteuttamiseen, vaan on osallistujien kokemuksellinen ja symbolinen jakaminen valmennuksen annista.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tässä videossa kuvataan yhden Työidentiteettivalmennukseen osallistuneen ryhmän matkan. Ryhmä koostui yliopistolla työskentelevistä kymmenestä opettajasta ja tutkijasta. Kuvaus ryhmän matkasta pohjautuu laaja-alaisesti ryhmäläisten omiin kokemuksiin ja ajatuksiin valmennuksen alkumetreistä, läpikäydyistä teemoista ja hyödynnetyistä menetelmistä sekä valmennuksen annista. Ryhmäläisten kokemukset ja mietteet on koottu noin puolitoista vuotta valmennuksen päätyttyä. Matka on kuvattu ryhmäläisten Työidentiteettivalmennuksen jälkeen itse tuottamin sanoin, runoin, kuvin sekä draaman ja musiikin keinoin multimediaesityksessä.