Erja Rautamies, Kirsi Biskop, Elina Lehtinen & Pirjo-Liisa Poikonen 57e21df346d44a44b07a52ce8fe77aa5

Opettajien ja tutkijoiden kokemuksia Työidentiteettivalmennuksesta: Yhden ryhmän matka. HUOM. Videon materiaali ei liity työidentiteettivalmennuksen toteuttamiseen, vaan on osallistujien kokemuksellinen ja symbolinen jakaminen valmennuksen annista.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tässä videossa kuvataan yhden Työidentiteettivalmennukseen osallistuneen ryhmän matkan. Ryhmä koostui yliopistolla työskentelevistä kymmenestä opettajasta ja tutkijasta. Kuvaus ryhmän matkasta pohjautuu laaja-alaisesti ryhmäläisten omiin kokemuksiin ja ajatuksiin valmennuksen alkumetreistä, läpikäydyistä teemoista ja hyödynnetyistä menetelmistä sekä valmennuksen annista. Ryhmäläisten kokemukset ja mietteet on koottu noin puolitoista vuotta valmennuksen päätyttyä. Matka on kuvattu ryhmäläisten Työidentiteettivalmennuksen jälkeen itse tuottamin sanoin, runoin, kuvin sekä draaman ja musiikin keinoin multimediaesityksessä.