Asiantuntijapuheenvuoro FT, Dos. Anneli Leppänen 606aafa64bcd4f459aa28a5fbef42cf5

TYÖHYVINVOINTI, JOHTAMINEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

FT, Dos. Anneli Leppänen toimii Työterveyslaitoksella Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen -osaamiskeskuksen johtajana. Hänelläon mittava ja monipuolinen ura Työterveyslaitoksen tutkijana, erikoistutkijana ja osastonjohtajana. Hän on toiminut lukuisissa oman alansakansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa sekä laajoissa työelämän tutkimushankkeissa vastuullisena johtajana. Anneli Leppäsen tutkimusteemat ja kehittämishankkeet kattavat laajan kirjon, kohdistuen alun alkaen työstressiin ja myöhemmin muun muassa työhyvinvointiin, oppimiseen, osaamiseen ja johtamisen kehittämiseen sekä työorganisaatioiden tuottavuuden parantamiseen. Hän on ollut kehittelemässä lukuisia arviointi ja interventiomenetelmiä sekä toiminut asiantuntijana lukuisilla työelämän kehittämisen foorumeilla.

Asiantuntijapuheenvuorossaan Leppänen määrittelee aluksi, mitä työhyvinvoinnin käsitteellä on eri aikoina tarkoitettu ja miten se nykyisin määritellään WHOn toimesta. Leppänen nojaa tarkastelussaan yli 30 vuoden omakohtaiseen kokemukseen työhyvinvointia koskevien ilmiöiden tutkimisessa. Tämän jälkeen Leppänen tarkastelee toimijuuden ja ammatillisen identiteetin merkitystä työhyvinvoinnin kannalta nähden ne monella tapaa tärkeinä. Työelämän kehittämismenetelmien osalta Leppänen näkee ongelmaksi sen, että olemassa olevia ja hyviksi havaittuja menetelmiä ei ole otettu käyttöön työpaikkojen arjessa, vaikka menetelmiä olisi runsaasti tarjolla. Laadukkaan johtamisen ja erityisesti muutosjohtamisen merkitys korostuu hänen mukaansa monella tapaa julkisella sektorilla. Tähän liittyen hän kuvaa hanketta, jossa Työterveyslaitos on ollut kehittämässä julkisen johtamisen laatukriteereitä. Lopuksi Anneli Leppänen esittää näkemyksensä työelämän tulevaisuuden haasteista ja korostaa interventio- ja kehittämistutkimuksen tarvetta.