Kasvatustieteiden tiedekunta

en
This folder is for English programs
Erityispedagogiikka
Hallinto
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
Koulutusjohtaminen
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitoksen tuotantoa
Opetushallinnon opinnot
Muut videot
Nanokoulu
Nanokoulu-projektissa toteutettuja materiaaleja.
Normaalikoulu
Normaalikoulun videotallenteita
Rehtori-instituutti
LaNKa
Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt –osaamiskeskittymä
Kasvatustieteiden perusopinnot
Yleisopintoihin kuuluva KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin sekä kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen KTKP010, KTKP020, KTKP030, KTKP040 ja KTKP050 luentotallenteet.
Keskustelunanalyysin kurssi
Kreeta Niemi ja Tuija Leena Viirret
Tohtorikoulu
Ohjelma Yliopisto-opettajan pedagogiset opinnot
YPE-koulutuksen luentotallenteita
Ohjelma object code Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
Luentotallenteita
Ohjelma Yliopisto-opettajan pedagogiset opinnot 2008-2009
YPE-luentosarjan tallenteita lukuvuonna 2008-2009
Ohjelma EARLI SIG 5 Conference 2014
Challenges for the Future in Early Childhood Education
Ohjelma Väitösvideot
Kasvatustieteen tiedekunnan väitöksiä