Asiantuntijapuheenvuoro FT, Dos. Jussi Onnismaa b6fe9a34b03b488599b2f289599a8fd2

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ammatillisuuden määrittämänä suhteena,

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

FT, Dos. Jussi Onnismaa toimii erikoissuunnittelijana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Hänellä on pitkä ura aikuiskouluttajana ja tutkijana, joka on julkaissut laajasti esimerkiksi ohjauksen, ammatillisuuden ja organisaatioiden kollektiivisen muistin teemoista. Jussi Onnismaa on toiminut aktiivisesti lukuisissa oman alansa järjestöissä ja verkostoissa, kuten Aikuiskasvatuksen tutkimusseurassa. Kouluttajana hän on tällä hetkellä keskittynyt työnohjaajakoulutukseen. Onnismaan uusin TEM:in kustantama julkaisu käsittelee ammattien laaja-alaistumista.

Asiantuntijapuheenvuorossaan Onnismaa pohtii aluksi yksilöllisen ja yhteisöllisen suhdetta. Hän näkee identiteetin sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä ja organisaatioon liittyvänä korostaen näiden sisäkkäisyyttä. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ovat uppoutuneina toisiinsa, eikä ole tarkoituksenmukaista rakentaa turhaa dikotomiaa näiden välille. Nojaten Kenneth Gergenin käsitykseen Onnismaa korostaa suhteissa olemisen merkitystä ja systeemistä tarkastelua. Käytännön työelämän kehittämiseen tästä seuraa se, että tulisi vahvistaa tätä suhteissa olemista. Suhteet koskevat yhtä hyvin persoonallisia ja ammatillisia kuin yhteisöllisiä ja organisatorisia suhteita. Paradoksina Onnismaa näkee tiimityön ja yksilöllisen välisen kaksoissidoksen. Samalla kun korostetaan tiimityötä, työntekijöitä kuitenkin arvioidaan yksilöinä ja heidät laitetaan kilpailemaan keskenään. Onnismaa pohtii myös toimijuus -käsitteen merkitystä nähden toimijuuden tavoiteltavana tilana. Keskeisenä haasteena tulevaisuuden työelämässä Onnismaa näkee liiallisen yksilöllistymisen. Hän tarjoaa siihen lääkkeeksi ammatillisuuden sekä ammatti-identiteetin merkityksen korostamista. Osaamislistojen vaatimusten myötä on syntynyt kuva abstraktista yli-ihmisestä; tämä tulisi hänen mukaansa korvata suhteissa rakentuvalla ammatillisuudella.