Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Varhaiskasvatus
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelmät
Koulutusjohtamisen instituutti
Muut
Ohjelma object code Ikaantyminen ja työ
Ikaantyminen ja työ, Susanna Paloniemi.
Ohjelma Kasvatustieteen päivät 2013
21 - 22.11.2013
Ohjelma KTKJ212
THE SECRETS OF REVIEW PUBLISHING
Ohjelma Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön
Ohjelma KTKS020
Konstruktionistinen näkökulma haastattelututkimukseen (kevät 2015)
Ohjelma Octet Stream Onnistu yhdessä
TSR-hanke videotietoisku
Ohjelma Octet Stream IPAD-opastusta
IPAD-opastusta
Ohjelma OPS/Työelämäpaneeli
Kasvatustieteiden laitoksen OPS-päivä "Maailma muuttuu - muuttuuko opetukseni?", Työelämäpaneeli, 15.9.2016
Ohjelma KAIS051 Kevät 2017
Ammatillinen identiteetti ja toimijuus