Verkkotentit Moodlessa Zoom-valvonnalla e9953baf52684e93bdbef9747774a4eb

Moodlen verkkotentit (Tentti-aktiveetti tai Tehtävä/Turnitin-tehtävä -aktiviteetit) sekä kotona tehtävän etätentin Zoom-valvonta

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.