Intro: Opetuksen toteuttaminen verkkovälitteisesti sekä opiskelijoille viestiminen fc748d5bab5d418593fb7279c2b26c2a

Kuinka järjestää opetus verkkovälitteisesti ja viestiä opiskelijoille opintojen suorittamisesta kevään aikana.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.