Etäopetusta Moodlessa d71aba3150394a558084428b8deef313

Ideoita etäopetukseen: millaisia toimintoja ja Moodlen työkaluja voisin hyödyntää opetuksen ja oppimisen tukena?

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutustu lisää pedagogisen verkkototeutuksen rakentamiseen henkilöstölle suunnatulla Moodle-kurssialueella.
Voit itserekisteröityä kurssialueelle:  https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5394