Erillispalaute 2010 3666

Erillispalaute 2010

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Pyrkijät haluavat tietää, mitä virheitä heidän suorituksessaan on. Ainutlaatuista ei ole sekään, että joku arvelee saaneensa liian vähän pisteitä. 

Pistemäärän voi ilmoittaa, mutta yksityiskohtaista välitöntä palautetta ei kuitenkaan voi antaa. Silloin pitäisi kertoa, mikä on oikea suoritus ja mikä esiintynyt virhe.  Annettu tieto saattaisi siirtyä seuraavien ryhmien tietoon, valintakokeiden tasapuolisuus kärsisi.

Yksi reipas pyrkijä palasi välittömästi ryhmän suoritusten jälkeen saliin. Hän halusi tietää, miksi hänen pistemäärä jäi niin alhaiseksi. Hän toisti suorituksensa useamman arvioitsijan nähden. Tätä suoritusta ei otettu huomioon valintakoepisteisiin.

Kokelas oli erittäin liikunnallinen ja selvisi liikkeistä hyvin. Puutteet syntyivät siitä, että hän ei ollut havainnut liiketekniikan yksityiskohtia, jotka mallisuorituksessa esitettiin kuten Ekin jumppavideoilla on kuvattu opetettaessa mm. lapsia, erityisryhmiä tai ikäihmisiä.

Arviointiryhmä esittää videolla havaitut seikat, joita esiintyi samanlaisina myös useilla muilla pyrkijöillä