Liikuntatieteellinen tiedekunta

en
English programs
Intra
Kongressit
Tiedekunnan yleiset videot
Liikunta 50V
Liikuntakasvatus
Terveystieto
Palloilu
Pekka Lumelan materiaaleja
Patko
Pätevöittämiskoulutuksen ohjelmia
Projektikansio
Liikuntatieteellisen tiedekunnan projektikansio
Terveystieteet
Terveystieteiden videoita
Ohjelma object code Sulkajalkapallo
Tämän ohjelman sisältämät videot ovat osa Sulkapallon lajiopas -verkko-oppimateriaalia.
Ekin jumppavideoita ja muuta aineistoa
Erkki Tervon materiaaleja
Liikuntabiologia
Liikuntabiologian videoita
Liikunnan päättö
Liikunnan päättöharjoittelun materiaalit
ETÄ-JG
Junior Games -kilpailut järjestetään syksyllä 2020 ETÄ-JG-kisana
Jatkuva oppiminen
Väitösvideot
Liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöksiä
Ohjelma Troff document Tiedekunnan esittelyvideot
Esittelyvideoita vuosien varrelta
Ohjelma XIII Liikuntatieteen päivät 2013
Videoita liikuntatieteiden päiviltä 12.-13.6.2013
Ohjelma Liikuntatieteen päivät 2015
Videotallenteita tapahtumasta
Ohjelma 10yrs greetings
2015
Ohjelma Koulu liikkuu - mihin suuntaan?
Kaikille avoin koululiikunnan tapahtuma, 30.8.2017
Ohjelma Octet Stream Projektijohtajatapaaminen liikunnalla
Projektijohtajatapaaminen liikunnalla
Muut
Tanssiaiset
Liikunnan tanssiaisten videoita
Liikunnan yhteiskuntatieteet
Liikunnan yhteiskuntatiedeiden videoita
Ohjelma Troff document LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
move
Ohjelma Liikuntatieteellisen tiedekunnan valintakoeohje
Liikuntatieteellisen tiedekunnan valintakoeohje
Ohjelma FTES1001 Terapeuttisen harjoittelun tieteellinen perusta ja näyttö
FTES1001 Terapeuttisen harjoittelun tieteellinen perusta ja näyttö
Ohjelma FTES1002
FTES1002
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen
Ohjelma FTES1002 kevät 2020
Tutkimustiedon kriittinen arviointi II
Ohjelma Liikkuva ja luova yliopistoyhteisö (LiLY)
kevät 2020
Ohjelma Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin 2020
kurssin tilatallenteet
Ohjelma Octet Stream LTKP 1000 Toiminnallinen anatomia
kurssin videotallenteet 2020
Ohjelma LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen
kurssin videotallenteet 2021
EduFutura
Mikko Simulan luennot
Ohjelma Arviointiosaamisen täydennyskoulutus (liikunta ja terveystieto)
Videotallenteet ja podcastit
Ohjelma LTKY1011 - Syksy 2020, lopussa v. 2021 luento 3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Ohjelma Octet Stream Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa
kurssin videotallenteita
Ohjelma image/x-coreldrawpattern JG-jumpat
jumppavideot
Tekstitys
Ohjelma Täydennyskoulutus arvioinnista liikuntaa ja terveystietoa opettaville (syksy 2020)
Nämä tallenteet on tehty etätäydennyskoulutuksista syksyn 2020 aikana hankkeen "Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen" puitteissa. Arvioinnin täydennyskoulutukset olivat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Hankkeesta vastasi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tarkempi kuvaus koulutuksista löytyy verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/taydennyskoulutus/arviointiosaamisen-kehittaminen.
Ohjelma Tutkijoiden yö 27.11.2020
Liikunta- ja terveystieteiden ilta: ajankohtaista asiaa lapsuudesta vanhuuteen
Ohjelma Octet Stream LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
Kurssin videotallenteita
Ohjelma Sähköiset työkalut liikunnan ja terveystiedon arvioinnin tukena -koulutus
Koulutuksen videotallenteet
Ohjelma Asiantuntijana kehittyminen
021220
Ohjelma Octet Stream LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa
Kevään 2022 luentotallenteet
Koululiikuntaa kaikille
videotallenteita
ISAPA 2021
International Symposium of Adapted Physical Activity
Ohjelma Summer School TERA204
Physical activity, Sport, Health and Health Promotion
Ohjelma Kansainvälisyys osana opintoja -info 27.8.2021
27.8.2021
Ohjelma LTKP 1000 Toiminnallinen anatomia 2021
Kurssin tallenteita
Ohjelma LPEA1102
Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen perusteet
Ohjelma Asiantuntijana kehittyminen 2021
kurssin tallenteita
Asiantuntijana kehittyminen
Ohjelma TraDeRe
Tallenteet
Soveltava liikunta