1 Orientaatio Logiikka f3035622e8694c61859f93f2468a7da6

1 Orientaatio Logiikka

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Käytännön asiat

 

• Luennot

• Harjoitukset

• Materiaalit

– Luentomateriaali

– Esimerkkimateriaali, jossa esimerkkejä tehtävistä

– Harjoitustehtävät, joita käsitellään harjoituksissa

– Lukupaketti

• Suoritusmuoto: luentokuulustelu

 

 

 

 

Lukupaketti suoritetaan tentissä:

• http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/logic-paraconsistent/

– Johdanto ja Luvut 1-4

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-manyvalued/

– Johdanto ja luvut 1.1, 4.3 ja 5

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-modal/

– Johdanto ja luvut 1-2

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-epistemic/

– Luvut 1 ja 5

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-nonmonotonic/

– Johdanto ja luku 2

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-deontic/

– Johdanto ja luvut 1.-1.2, 4.

• http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/logic-relevance/

– Johdanto ja luvut 3 ja 5.

 

 

 

 

 

Orientaatio

• Jos haluat läpäistä kurssin, käy

luentomateriaali ajatuksella läpi ja tee

harjoitustehtävät!

• Luentokuulustelussa tehtävät ovat

samankaltaisia kuin harjoitustehtävät!

 

 

Miksi opiskella logiikkaa?

1. Logiikka kehittää ajattelua

2. Tieteen ja filosofian keskeisen apuvälineen luonteen

tuntemus

3. Logiikkaa käytetään tieteessä ja filosofiassa

4. Formaalin teorian muodostamisen tunteminen

5. Yhteys argumentaatioon, hypoteesien

muodostamiseen ja kritisointiin, määrittelemiseen,

informaation käsittelyyn, yleiseen lukutaitoon,

ymmärtämiseen, tulkintaan, tieteelliseen päättelyyn

6. Yleissivistystä

7. Logiikka on sinänsä kiinnostavaa

 

 

Kurssin päätyttyä:

• Taito esittää todistuksia

• Ymmärrys formaalien tieteiden luonteesta

• Logiikan perusteiden hallinta ja kyky

suhtautua kriittisesti logiikkaan ja sen

soveltamiseen