Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Psykologian laitos
Ihmistieteiden metodikeskus IHME
Aivotutkimuskeskus
Valtio-oppi
Valtio-opin videomateriaaleja
Sosnet
SOSNET on valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto, joka järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tutkijankoulutusta sekä edistää peruskoulutukseen liittyvää yhteistyötä.
en
Programs in English
Ohjelma object code Kuinka tutkia työtä?
Työn tutkimuksen seminaari Jyväskylässä 3.-4.5.2007. Katso tarkka ohjelma vasemmalla olevan paneelin linkistä!
Ohjelma object code Yhteiskunnallisten liikkeiden organisoituminen
Yhteiskunnalliset liikkeet ajatellaan herkästi joko yhteiskunnan rakenteellisten epäkohtien tai yksilöiden mielipiteiden ja asenteiden heijastumiksi. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertai­nen. Liikkeet rakentuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla toimintajärjestelminä, joiden organisoituminen on itsessään kiehtova kysymys. Liiketutkija Alberto Melucci onkin korostanut, että liikkeiden muoto on samalla niiden viesti. Luentosarja esittelee omien ja vierailevien luennoitsijoiden välityksellä uusia lähestymistapoja liikkeiden organisoitumiseen.
Ohjelma Octet Stream Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä
YTKJ701 Special Methods Course, Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä
Ohjelma SOGA600700
Tieteellisen kirjoittamisen seminaari
Ohjelma Octet Stream Puheenvuoroja yliopistosta
Keskustelutilaisuus Agora Beetassa 13.3. klo 14-16
Ohjelma Octet Stream Demokratian ja hallinnan tutkimuksen työpaja
VALA 132
Ohjelma Sosiaalipalvelujen arvioinnin tulevaisuusseminaari 15.9.2010
Keskiviikko 15.9.2010, Jyväskylän yliopisto, Agora, Auditorio 2 klo 10.15-15.45
Ohjelma Methods Festival 2013
Plenary by professor Michael D. Myers (University of Auckland): From traditional worlds to virtual worlds: my experience with ethnographic research
Muut