Puronvarsimetsien luontoarvojen turvaaminen

Video tarjoaa tietoa puronvarsimetsien luontoarvoista ja niiden huomioimisesta talousmetsissä. Videolla tutkija esittelee tutkimustuloksia erityisesti suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden vaikutuksista puronvarsimetsien ominaispiirteisiin. Materiaali on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.