Puronvarsimetsien luontoarvojen turvaaminen fdeab19a18cd4defbbce0d3f91fb6a20

Video tarjoaa tietoa puronvarsimetsien luontoarvoista ja niiden huomioimisesta talousmetsissä. Videolla tutkija esittelee tutkimustuloksia erityisesti suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden vaikutuksista puronvarsimetsien ominaispiirteisiin. Materiaali on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.