Bio- ja ympäristötieteiden laitos

WETS606 Videon tuottaminen, editointi ja julkaisu
Opiskelijoiden tuottamat videomateriaalit
Ympäristötiede
Luonnonvarat ja ympäristö
Päijänne Biosfääriksi- hanke
BENA2021
BENA2021
Verkkosivujen videot
Väitöstilaisuudet
Ohjelma BIOA131 Fysiologia ja anatomia
Luennot taltioitu keväällä 2014
Ohjelma Troff document BIOA133 Kasvifysiologian perusteet
Luennot taltioitu keväällä 2014
Ohjelma EKOA502
Populaatiogenetiikka
Ohjelma ERPC - YMPS521
Lecture recordings - 25. - 27.11.2014
Ohjelma BENP1005 alkuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Ohjelma Troff document BENP1005 loppuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Ohjelma Gradunäyttely
16.2.2016
Ohjelma BIOP302
Ihminen ja ympäristö
Ohjelma BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Ohjelma Open Science -course JY (2016)
14.11.2016
Ohjelma BENP1001, Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1001 2017
Ohjelma VCS/ICS calendar ENVS1137 Vesistöjen optiikan perusteet
Kevät 2018
Ohjelma MineView final seminar 2018
MineView final seminar 31.5.2018 summarizes project research findings about ecotoxicological and human health risks of mine effluents | MineView loppuseminaari 31.5.2018 esittelee projektin tutkimustuloksia kaivostoiminnan päästöjen ekotoksikologisista ja ympäristöterveydellisistä riskeistä
Ohjelma ECCB 2018
ECCB 2018
Ohjelma BENS4039 Master's seminar I
BENS4039 Master's seminar I
Ohjelma ECOS1085
ECOS1085
Ohjelma BENP1005 Ihminen ja ympäristö
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Ohjelma Multidisiplinary digital learning
Climate Univerity goes Jyväskylä
Ohjelma BENP1001-videot 2019
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla
Ohjelma BENA4028 - Syksy 2019
Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
Ohjelma Troff document BENP1005 Opettajien luennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Ohjelma BENA2020 Ekologia
Kevät 2020
Esitelmäluennot
Ohjelma Puronvarsimetsien luontoarvojen turvaaminen
Video tarjoaa tietoa puronvarsimetsien luontoarvoista ja niiden huomioimisesta talousmetsissä. Videolla tutkija esittelee tutkimustuloksia erityisesti suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden vaikutuksista puronvarsimetsien ominaispiirteisiin. Materiaali on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.
Ohjelma CMBS1103 - Autumn 2020
Structural Biology
Ohjelma PW-MOOC suomeksi
Tallenteet
Ohjelma ECOS1091
Erikoislajintuntemus
Ohjelma Octet Stream BENP1003 Solun elämä
BENP1003
Ohjelma BENA2031 Johdatus lajintuntemukseen
BENA2031
Ohjelma Python Source Molecular microscopy
Molecular microscopy, Laboratory work 01.03.2021 - 26.03.2021
Ohjelma WETS1046 (2021)
Video recordings
Ohjelma ENVS1125 (2020-2021)
2020-2021
Ohjelma ENVS1134 (2020-2021)
2020-2021
Ohjelma BENP1005 (2021)
2021
Ohjelma BENA3010 (2021)
2021
Ohjelma Oikos Finland 2021 Conference: Plenaries
Recordings
Ohjelma WETS1048 Fish biology and ecology (2021)
WETS1048
Ohjelma BENA4033 (2021)
Videotallenteet
Ohjelma Octet Stream BENS5115 Instrumenttianalytiikka
BENS5115
Ohjelma BENA2005 (2021)
BENA2005
Ohjelma BENP1004 syksy 2022
Luonnon monimuotoisuus
Ohjelma WETS1046 - Aquatic ecosystems (2022)
Recorded lectures and computer demos of course WETS1046 - Aquatic ecosystems (2022)
Ohjelma BESMDP ACRES screening
BESMDP ACRES screening
Ohjelma BENP1001_2022
Elämän perusedellytykset maapallolla
Ohjelma BENA2002 (2022)
Mikrobiologia
BENP1002
BENA4027
Biodiversiteettiverkosto
BENA2006
Ohjelma Ekologia BENA2020 (2023)
BENA2020
Ohjelma BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektinhallinta (2023)
BENS4039
Ohjelma BENA2004 Genetiikka 2023-2024
BENA2004
Ohjelma ECOS1075 Methods in Evolutionary Genetics
ECOS1075
Muut
Ohjelma BENA2024 (2024)
PopulationGenetics
Ohjelma Vesiosaamisen teknologiakoulutus
Vesiosaamisen teknologiakoulutus
Ohjelma WETS1046 - Aquatic ecosystems 2024
WETS1046
Ohjelma BENP1003 Solun Elämä 2024
BENP1003
WETS1047 Ecological and evolutionary parasitology
Ohjelma Troff document Ekologisen kompensaation perusteet
OVI-hankkeen videot