Muut

Program TRIAD Open seminar
TRIAD Open seminar 3.5.2018
Program OIVM1000 (Kevät 2019)
OIVM1000 Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
Program OIVM2000
OIVM2000 - Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
Program Loikka-hanke
Videomateriaali Jyväskylän yliopisto, Loikka I ja Loikka II
Program Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus
Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri
Program Troff document TUVET
TUVET
Program Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari. Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.
Program Octet Stream Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka
TUVET-hankkeen koulutuspäivä opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja aiheesta kiinnostuneille.
Program CopaGloba-hanke
www.jyu.fi/edupsy/copa
Program ERIA1050
2020
Program Väitöstilaisuus 4.9.2020 - Marja Terttu Kovalainen
Väitöstilaisuus 4.9.2020: Johtaminen tapahtuu muutoksessa ja vajeessa. YTK Marja Terttu Kovalainen tutkii aikuiskasvatuksen väitöskirjassaan pedagogista johtajuutta ja sen vajeen ilmenemistä järjestelmä- ja systeemitason muutoksessa. Vastaväittäjänä on professori Michael Uljens (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto).
Program Soila Lemmetyn väitöskirjan tarkastustilaisuus
4.9.2020 klo 12.00: KM Soila Lemmetyn aikuiskasvatuksen väitöskirjan "Self-directed workplace learning in technology-based work" tarkastustilaisuus.
Program Väitöstilaisuus Eija Salonen 5.9.2020
Suora lähetys Eija Salosen väitöstilaisuudesta
Program Octet Stream TUNTO - Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa
Hankkeen kirjanjulkistamiswebinaari 6.10.2020
Program Perhetutkimuksen päivät 2020
Tapahtuman tallenteet
Program object code Hillopurkki materiaalit
Opinnäytetöiden ohjaukseen materiaalia. Videot suunnattu graduihin, mutta voidaan soveltaa pitkälti myös kanditöihin.
Program Troff document LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet
Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatustiede ja erityispedagogiikka: kandityön tekijät
Program Families and Childhoods in Flux
International seminar organized by SOSUS profiling area at JYU.
Program Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (JoKo) -hankkeen päätöstilaisuus
JoKo-tutkimus- ja kehittämishankkeen päätöstilaisuudessa hankkeen alustavien tulosten esittely ja paneelikeskustelu.
Program x-conference/x-cooltalk Constructing coparenting: from research to practice
Seminar 25.5.2023
Program Octet Stream Yhteisvanhemmuuden alkutaipaleella: tutkimustuloksista käytännön tukeen
Seminaaritallenne 31.5.2023
Program Työelämäluento 24.8.2023
Työelämäasiantuntija Kaisu Savolaisen luento