Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Koulutusjohtamisen Instituutti
Varhaiskasvatustiede
Menetelmäopinnot
Kaikille yhteisiä opintoja
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not 2018-2019
Multicultural Study Programme in Education
Yhteiset infot
Muut
Program ERIP102
Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot
Program KLAS1309
Cultural Diversity in Education and Pedagogy
Program Octet Stream Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä
CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.
Program ERIS318 International Perspectives on Special Education
ERIS318 International Perspectives on Special Education
Program Octet Stream OIVA-hanke
OIVA-hanke
Program application/x-troff-me MindMe: kouluakäymättömyys
MindMe seminaari. Teemoina koulua käymättömyys ja sijoitettujen lasten ja nuorten käynti. Puhujat: ohjaava opettaja Johanna Sergejeff nad koulutuspäällikkö, psykologi Peter Friberg