Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Koulutusjohtamisen Instituutti
Varhaiskasvatustiede
Menetelmäopinnot
Kaikille yhteisiä opintoja
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not
Multicultural Study Programme in Education
Yhteiset infot
Muut
OHOSKE
OIVA -hanke
JoKo-hanke
Ohjelma C source code OIVA-MOOC
OIVA-MOOC
Ohjelma ERIP102
Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot
Ohjelma KLAS1309
Cultural Diversity in Education and Pedagogy
Ohjelma Octet Stream Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä
CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.
Ohjelma ERIS318 International Perspectives on Special Education
ERIS318 International Perspectives on Special Education
Ohjelma application/x-troff-me MindMe: kouluakäymättömyys
MindMe seminaari. Teemoina koulua käymättömyys ja sijoitettujen lasten ja nuorten käynti. Puhujat: ohjaava opettaja Johanna Sergejeff nad koulutuspäällikkö, psykologi Peter Friberg
Ohjelma Troff document Mika Haapojan videot
2020
Ohjelma KTKO1007 Digitaalisen osaamisen perusteet
KTKO1007
Moninaiset perheet ja kasvatusyhteistyö
Ohjelma KLAS1219 Education, ethics and moral education
KLAS1219
Ohjelma Minna Körkön kandidaatintutkielmaseminaari
Videotallenteet
TUIKKU-hanke
Aineopinnot
Ohjelma OPH Analytiikka opetuksen ja johtamisen välineenä -hanke
Tallenteet