Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus

Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri