Koulutusjohtamisen Instituutti

Ohjelma Tuen järjestämisen uusi vuosikymmen - prosesseja lähikouluksi!
Tuen järjestämisen uusi vuosikymmen - prosesseja lähikouluksi! -messutapahtuma on Tukea tuen järjestäjille -hankkeen päätöstapahtuma, jossa kuullaan ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja tuen järjestämisestä sekä hankkeessa mukana olevien kuntien esittelyjä prosesseistaan.
Ohjelma Koulutusjohtamisen kesäseminaari 2019
Kesäseminaarissa pohditaan moniäänisesti tulevien vuosien koulutuspolitiikkaa ja -johtamista maassamme.
Ohjelma KLAS1519
Koulutusjohtamisen Instituutti
Ohjelma EEPN vuosikonferenssi
Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti isännöi eurooppalaista koulutuspolitiikkaa kehittävän hankeverkoston "European Education Policy Network on Teachers and School Leaders" (EEPN) ensimmäistä vuosikonferenssia. Konferenssissa julkistetaan EEPN-hankeverkoston tuottamat suositukset tuleviksi koulutuspoliittisiksi linjauksiksi Euroopan komissiolle. Puhujina mm. kasvatus- ja koulutusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä päättäjiä, tutkijoita ja kasvatus- ja koulutusalan kentän toimijoita Euroopan eri maista.
Ohjelma Tukea tuen järjestäjille 2023
16.11.2023
Ohjelma Eettinen johtajuus
Eettinen johtajuus