Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Yleisopinnot
Syventävät opinnot
Ohjelma APO - Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot / 7. lähijakso
Kevät 2018
Ohjelma Octet Stream APO - huhtikuun lähijakso
Kevät 2018
Ohjelma Harjoitteluinfo 1.10.2018 kasvatustiede/aikuiskasvatustiede
Harjoitteluinfo 1.10.2018 kasvatustiede/aikuiskasvatustiede
Ohjelma Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 2019-2020
K2020
Ohjelma object code Harjoitteluinfo
Harjoitteluinfo
Ohjelma KAIO004 Työ elämään II
KAIO004
Ohjelma KAIA032
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos
Ohjelma object code KAIKOn portfolio
KAIKOn portfolio
Ohjelma Octet Stream Työelämä
Työelämä