Hankkeet

FLARE-Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus
IKI- hanke
InterLearn
VALTAKO -hanke
Ohjelma Troff document Oppimisen sykkeet ja Samalla aallonpituudella: Taito, tieto, tunne ja toiminnallisuus oppimisessa
Hankekokonaisuuden tavoitteena on hahmottaa aikuisen kokemuksellisen oppimisen prosessin ulottuvuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä. Mitä yksilön oppimisessa tapahtuu fysiologisella, emotionaalisella ja kokemuksellisella tasolla ja näiden vuorovaikutuksessa? Tavoitteena on myös kehittää oppimisen tutkimuksen metodologiaa. Kun oppimista tarkastellaan sen eri osatekijöiden kautta ilmiönä, tuloksena on oppimisen parempi ymmärtäminen, mikä mahdollistaa oppimistapahtuman paremman tuen ja sitä kautta paremman pohjan tulevalle oppimiselle ja oppimistilanteiden suunnittelulle.
Ohjelma Innovatiivisia polkuja kielitietoisuuteen - Navigating a language aware landscape
2020
Ohjelma Troff document Miten metsäkonesimulaatioita tutkitaan ja kehitetään? POKE & JYU
Videotallenteet
Ohjelma Octet Stream Hyvinvointityö kouluissa
Hankkeessa "Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöihin" laaditut videot
Ohjelma Octet Stream Yhdessä!
Varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämishanke
Ohjelma Itsen rauhoittaminen
Itsen rauhoittaminen