Oppimisen sykkeet ja Samalla aallonpituudella: Taito, tieto, tunne ja toiminnallisuus oppimisessa

Hankekokonaisuuden tavoitteena on hahmottaa aikuisen kokemuksellisen oppimisen prosessin ulottuvuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä. Mitä yksilön oppimisessa tapahtuu fysiologisella, emotionaalisella ja kokemuksellisella tasolla ja näiden vuorovaikutuksessa? Tavoitteena on myös kehittää oppimisen tutkimuksen metodologiaa. Kun oppimista tarkastellaan sen eri osatekijöiden kautta ilmiönä, tuloksena on oppimisen parempi ymmärtäminen, mikä mahdollistaa oppimistapahtuman paremman tuen ja sitä kautta paremman pohjan tulevalle oppimiselle ja oppimistilanteiden suunnittelulle.