Informaatioteknologian tiedekunta

en
This folder is for English programs
Intra
IT-tiedekunnan yhteiset opinnot
Tietojärjestelmätiede
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tietotekniikka
Koulutusteknologia
Koulutusteknologian (ja tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen) opintojaksojen luentotaltioinnit
Mobiilijärjestelmät
Simulointi ja optimointi
Ohjelmistotekniikka
Connet
Kognitiotieteen ja kognitiivisen teknologian opetusverkosto.
MaLuOpe
Kurssit
DI/FM-koulutus
Panu
Opetuskökkä
Informaatioteknologian tiedekunnan opetuskökkien videointeja.
Ohjelma ITKA201 Algoritmit 1 - kevät 2010
ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
Tohtorikoulu
Muut
Agora ICT-foorumi
Agora ICT-foorumilla pidettyjen esitysten videotallenteet
Jyväskylä Game Lab
Urasilta
Ohjelma IT-tdk:n etäopetustilaisuus - Syksy 2015
Heimbürger - 2015
Digipolku
Ohjelma ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä
Syksy 2016
INFORTE
Digital Health
Ohjelma Recorded Voice Feedback (RAF)
Recorded Voice Feedback (RAF)
Kognitiotiede
Kyberturvallisuus
STEAM-ed Finland Conference
Ohjelma ODS spreadsheet Statistical Research Methods
Research methods teaching videos by Mikko Rönkkö
Ohjelma text/texmacs Statistical Research Methods - Screencasts
Statistical Research Methods - Screencasts
Ohjelma KYBS7031 Syksy 2019
KYBS7031
Diplomi-insinööri
Computational science
Vierailuluennot
IT-tiedekunnan vierailuluentojen tallenteet
Henkilöstökoulutukset
IT-tiedekunnan henkilöstön koulutusten tallenteet
Tutkintokoulutusryhmä
Tutkintokoulutusryhmän tapaamisten taltioinnit
TIM-videot
Ohjelma Informaatiovaikuttaminen ja siihen varautuminen digitaalisessa ympäristössä
Informaatiovaikuttaminen
MOOC