Tietotekniikka

Opintoinfot
TIEP1810 Johdatus laskentaan digitalisaation sovelluksissa
Ohjelma object code Väitöstilaisuus - Vesa Ojalehto
Laskennallisesti vaativien monitavoitteisten optimointiongelmien ratkaiseminen vuorovaikutteisilla menetelmillä
Ohjelma Väitöstilaisuus (tietotekniikka): Multilayer Perceptron Training with Multiobjective Memetic Optimization
9.12.2016: FM Paavo Niemisen tietotekniikan väitöskirjan "Multilayer Perceptron Training with Multiobjective Memetic Optimization" (Monikerroksisten hermoverkkojen muodostaminen memeettisen monitavoiteoptimoinnin avulla) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Carlos Cotta (Málagan yliopisto, Espanja) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto).
Ohjelma Pascal source code Tuulivoima workshop
12.-15.4.2010
Ohjelma Pascal source code Geometriaa ja geodesiaa workshop
19. ja 26.4.2010
Ohjelma Tiedonlouhinnan workshop 3.6.2010
Ohjelma Octet Stream Laskennalliset tieteet ja bioenergia
Laskennalliset tieteet ja bioenergia
Ohjelma Troff document Laskennalliset tieteet teollisuudessa; analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset
Laskennalliset tieteet teollisuudessa; analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset
Ohjelma Läpi Suomen 4.11.2010
Tallenne verkkoseminaarista
Ohjelma Octet Stream Zakharovin esitelmä Pietarin logistiikasta 11.01.2011
Ohjelma Troff document MAA12 ja laskennalliset tieteet
MAA12 ja laskennalliset tieteet -workshop. Pitäjänä FL Sami Kähkönen.
Ohjelma Multi-objective optimization 11/2011
Multi-objective optimization
Ohjelma Troff document Peter Vesterbacka: Peliteollisuuden globaalit mahdollisuudet
Agora ICT-foorumin luento 21.9.2012
Ohjelma TIEA341
Funktio-ohjelmointi 1
Ohjelma TIES410 Future Internet
Kevät 2014
Ohjelma ICT use in education
2 guest lectures of ICT use in education in Chile and Spain - Agora learning space on Thursday 9th of October at 10.15-12.00.
Ohjelma Tekes 21.8.2014
Tekes
Ohjelma TIEA341 (Syksy 2014)
Johdatus funktio-ohjelmointiin
Ohjelma TIEA218
Kevään 2015 luennot. Web-sovellukset.
Ohjelma TIEP115
Kevät 2015
Ohjelma TIEA341 2015
TIEA341 - Funktio-ohjelmointi
Ohjelma TIEA218 Kevät 2016
Web-sovellukset
Ohjelma TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2016
TIEA211
Ohjelma Younes Abdi's Defense
PhD defense on June 7, 2016
Ohjelma CMAM-7 Conference
http://www.mit.jyu.fi/scoma/cmam2016/
Ohjelma TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri - Syksy 2016
TIEP114
Ohjelma Tietotekniikan laitoksen tutkimuksen esittely
Tietotekniikan laitoksen tutkimuksen esittely erityisesti laitoksen uusille FM-opiskelijoille. Puhujina mm. vararehtori, professori Kaisa Miettinen sekä professorit Timo Hämäläinen ja Tommi Kärkkäinen.
Ohjelma ITKST42 Tietoturvallisuustekniikka
Syksy 2016
Ohjelma TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2017
Tietotekniikan aineopintotasoinen kurssi johdattelee perusteoriaan (matemaattiset perusteet) ja käytäntöön (algoritmit ja ohjelmointi) projektiokuvien piirtämiseksi tietokoneella mallinnetusta kolmiulotteisesta maailmasta. Luentovideot on tarkoitettu kurssia Jyväskylän yliopistossa suorittavien opiskelijoiden oppimisen tueksi.
Ohjelma TIEA341 2017
Johdatus funktio-ohjelmointiin
Ohjelma TIEP115 Kevät 2017
Johdatus tietotekniikkaan
Ohjelma TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2017
TIEA211
Ohjelma DataMining2017
TIES445: Lectures of Data Mining MSc course on Mathematical Information Technology
Ohjelma Tietotekniikan oppiainekokous
Agora Auditorio 3, 16.3.2017
Ohjelma Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja oppimisympäristöt 21.4.2017
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja oppimisympäristöt - kokemuksia Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta, puhujana HY:n Jokke Häsä.
Ohjelma Tietotekniikan OPS-info 2017-2020
Tietotekniikan oppiaineen OPS 2017-2020 info vanhoille ja nykyisille opiskelijoille
Ohjelma ITKST53
ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus 2017
Ohjelma Vanhojen opiskelijoiden info 2017
Tietotekniikan vanhojen opiskelijoiden info
Ohjelma TIEA2120 (Syksy 2017)
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Ohjelma TIES341 (Fall 2017)
Advanced Functional Programming, Fall 2017
Ohjelma object code ITKY4000 Työelämäluento
ITKY4000-kurssin työelämäluento 21.9.2017
Ohjelma ITKY4000 luento 26.9.2017
Tietotekniikan tutkimusinfo
Ohjelma TIEP114 - Syksy 2017
Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Ohjelma TIEA341 Syksy 2017
Funktio-ohjelmointi 1
Ohjelma Octet Stream Tietotekniikan ajankohtaisia teemoja
Syksy 2017
Ohjelma TIEA2080 Web-palvelinohjelmointi
Kevät 2018
Ohjelma TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2018
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet
Ohjelma TIEA301 Kandidaattiseminaari
Tietotekniikan kandidaattiseminaari
Ohjelma TIES445
Lectures of the course TIES445 Data Mining
Ohjelma TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2018
TIEA211 Algoritmit 2
Ohjelma Octet Stream TIEP1830 Johdatus robotiikkaan
TIEP1830 Tietotekniikan ajankohtaisia teemoja: Johdatus robotiikkaan
Ohjelma TIEA2120 (Syksy 2018)
TIEA2120 (Syksy 2018)
Ohjelma TIEA341 - Syksy 2018
Funktio-ohjelmointi 1
Ohjelma TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi
TIEA1130-kurssin esimerkkejä videoina
Ohjelma TIEP114 Syksy 2018
TIEP114 Syksy 2018
Ohjelma Octet Stream Tekoälyn perusteita ja sovelluksia
TIEP1000 - Syksy 2018
Ohjelma Troff document Lohkoketjut
Lohkoketjut
Ohjelma TIEA2080 (Kevät 2019)
TIEA2080 (Kevät 2019)
Ohjelma TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2019
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2019
Ohjelma TIEA211 Algoritmit 2, Kevät 2019
TIEA211
Ohjelma TIES445 (Kevät 2019)
TIES445 (Kevät 2019)
Ohjelma TIEA341 - Syksy 2019
Funktio-ohjelmointi 1
Ohjelma TIEP114 Syksy 2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Ohjelma TIEA211 - Kevät 2020
Algoritmit 2
Ohjelma TIEA2120 - Kevät 2020
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Ohjelma TIEP1000 - 2020
2020
Ohjelma ITKP1011 - Syksy 2020
Web-julkaiseminen
Ohjelma TIEA2120 - Syksy 2020
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Ohjelma TIES4080 - Syksy 2020
Web-palvelinohjelmointi
KYBS3050 - Koneoppimismenetelmiä kyberturvallisuuteen
Ohjelma KOTEP161 - syksy 2020
Oppimisen luovat teknologiat
TIEA219
Ohjelma TIEA219
Pelisuunnittelu
Ohjelma TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi
TIEP175
Ohjelma TIES594 ODY-ratkaisijat / PDE-solvers
TIES594
TIEA2300 Koneoppimisen perusteet
Ohjelma TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri (Syksy 2021)
TIEP114
TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuuri
TIEP140
Johdatus data-analytiikkaan -opintojakson tallenteet.
Ohjelma TIEA341 (2022)
Funktio-ohjelmointi
Ohjelma TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri (syksy 2022)
TIEP114
TIES474
Ohjelma TIES5011 (2023)
TIES5011
Vierailijaluennot
Ohjelma Opettajakokous 24.1.2024
Opettajakokous
TIES476 Peliteknologia