JO-tietolaari

Erityisesti jatkuvan oppimisen opettajille suunnattuja Moodle/Onlinecourses -ympäristön rakentamiseen liittyviä täsmäohjevideoita - toki hyödynnettävissä kaikille. (Katso laajemmat ohjeet: help.jyu.fi)