Kansainvälisyys tutkinnoissa

UVK-KV-videot
Tästä kansiosta löytyy KV-ryhmän laatimia videoita UVK-opetuksen osioiden tueksi.
Ohjelma Monikielinen ja kulttuurienvälinen identiteetti
Video pohtii, mikä tai mitä on kulttuuri ja miten se näkyy vuorovaikutuksessa. Identiteetin moninaisuus ja vierauden kokeminen osana monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista.