Monikielinen ja kulttuurienvälinen identiteetti

Video pohtii, mikä tai mitä on kulttuuri ja miten se näkyy vuorovaikutuksessa. Identiteetin moninaisuus ja vierauden kokeminen osana monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista.