Opiskelijan pohdinta kielistä ja monikielisyydestä CV:ssä

Interaktiivinen sivusto kv-osaamisesta, Kielitaito ja monikielisyys, Discover