Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot

Ohjelma Octet Stream Sevón Eija
Apo-videot
Ohjelma Octet Stream Malinen Anita
Apo-videoita
Ohjelma Yliopisto, pedagoginen vieraus ja oppiminen
Tapio Aittola 11.1.2023