Ikääntyminen, teknologia ja etiikan problematiikka - dementiaoireiset henkilöt ja teknologian mahdollisuudet joko tukea toimintakykyä tai rajoittaa sitä 1562

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Ääniluennossa käydään läpi ikääntyneille suunnatun teknologiakehityksen eri lähtökohtia. Tarkastelu suunnataan keskeisemmin dementiaoireisen henkilön käytännön elämää helpottaviin apuvälineisiin ja teknologiaratkaisuihin. Luennossa perehdytään teknologiakäytäntöjen lainsäädännön luomiin puitteisiin ja eettisiin kysymyksiinkin. Luennossa käydään myös läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta ja konkreetteja esimerkkejä tämän päivän teknologiasovellutuksista.

Katso PowerPoint esitys