IKÄÄNTYMINEN, VANHUSPOLITIIKKA JA VANHUSTEN PALVELUT

Video- ja äänimateriaalipankki sisältää esityksiä aihealueen erityiskysymysistä, kuten hoidon ja hoivan ympäristöt, erilaiset palvelumuodot ja -menetelmät, teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset, ikääntyneiden seksuaalisuus ja vanhusten kohtaaminen romanikulttuurissa.