Oppilas 4 - 2 - Merkitysneuvottelua

Merkitysneuvottelua käsitteestä suuntaava valinta