Antti Kasvio

Videon alussa Anna Kontulan esityksen jälkeen käyty keskustelu

Antti Kasvio (TTL): Löytyykö työstä koherenssia?