Sosiaalipalvelujen arvioinnin tulevaisuusseminaari 15.9.2010

Keskiviikko 15.9.2010, Jyväskylän yliopisto, Agora, Auditorio 2 klo 10.15-15.45
Sosiaalipalvelujen arvioinnin tulevaisuusseminaari

10.15 – 11.00 Kahvitarjoilu
THL:n Jyväskylän toimipaikan esittelyä aulassa

11.00 – 11.30 Sosiaalipalvelujen arviointi nyt: missä aukkokohdat?
Prof. Pekka Kettunen
Jyväskylän yliopisto

11.30 – 12.15 Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa?
Prof. Kyösti Raunio, Tampereen yliopisto

12.15 – 12.30 Kommentointia
Aloittaa tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, THL

12.30 – 13.30 Lounastauko

Mitä sosiaalipalveluiden arviointi on ollut ja mitä sen tulisi jatkossa? Kolme puheenvuoroa:

13.30 – 13.50 Prof., johtava tutkija Marketta Rajavaara
Helsingin yliopisto, KELA

13.50 – 14.10 Prof. Leo Nyqvist
Turun yliopisto

14.10 – 14.40 Kahvitauko

14.40 – 15.00 Prof. Mikko Mäntysaari
Jyväskylän yliopisto

Yhteenvetoa

15.00 – 15.45 Keskustelu edellisten alustusten pohjalta
Ensimmäisinä kommentaattoreina Pekka Kettunen ja Kyösti Raunio
sitten päästetään yleisö irti
Puheenjohtajina Tuija Kotiranta ja Raija Lääperi