Liikekehittelyt - perinteinen moniste

Tässä on liikekehittelyitä perinteisenä monisteena. Tällaisena sitä jaettiin ennenkuin eleokuvien tekeminen opittiin.