Puronvarsimetsien luontoarvojen turvaaminen fdeab19a18cd4defbbce0d3f91fb6a20

Video tarjoaa tietoa puronvarsimetsien luontoarvoista ja niiden huomioimisesta talousmetsissä. Videolla tutkija esittelee tutkimustuloksia erityisesti suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden vaikutuksista puronvarsimetsien ominaispiirteisiin. Materiaali on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.