eEducation-hankehaku: verkkoympäristöjen esittely

eEducation 2016-hankekierroksella tuetaan erityisesti pedagogisesti innovatiivisia kokeiluja, joissa hödynnetään tutkivalla otteella jotakin seuraavista verkkoympäristöistä: Pedanet, Moodle, TIM tai Office365. Näitä ympäristöjä esitellään tällä tallenteella.