eTentin lisäarvoa: jäsentyneet tenttivastaukset ja sanallinen palaute opiskelijalle 7b35434243cd4373963d1dee982c0729

Lehtorit Tarja Valkonen ja Erja Kautto-Knape kertovat lyhyesti eTentin lisäarvosta opiskelijalle ja opettajalle.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.