eTentin lisäarvoa: jäsentyneet tenttivastaukset ja sanallinen palaute opiskelijalle 7b35434243cd4373963d1dee982c0729

Lehtorit Tarja Valkonen ja Erja Kautto-Knape kertovat lyhyesti eTentin lisäarvosta opiskelijalle ja opettajalle.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.