Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Koulutusjohtamisen Instituutti
Varhaiskasvatustiede
Menetelmäopinnot
Kaikille yhteisiä opintoja
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not
Sy­ven­tä­vät eri­tyis­me­ne­tel­mä­opin­not
Multicultural Study Programme in Education
Yhteiset infot
Muut
OHOSKE
OIVA -hanke
JoKo-hanke
Program C source code OIVA-MOOC
OIVA-MOOC
Program ERIP102
Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot
Program KLAS1309
Cultural Diversity in Education and Pedagogy
Program Octet Stream Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä
CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.
Program ERIS318 International Perspectives on Special Education
ERIS318 International Perspectives on Special Education
Program application/x-troff-me MindMe: kouluakäymättömyys
MindMe seminaari. Teemoina koulua käymättömyys ja sijoitettujen lasten ja nuorten käynti. Puhujat: ohjaava opettaja Johanna Sergejeff nad koulutuspäällikkö, psykologi Peter Friberg
Program Troff document Mika Haapojan videot
2020
Program KTKO1007 Digitaalisen osaamisen perusteet
KTKO1007
Moninaiset perheet ja kasvatusyhteistyö
Program KLAS1219 Education, ethics and moral education
KLAS1219
Program Minna Körkön kandidaatintutkielmaseminaari
Videotallenteet
TUIKKU-hanke
Aineopinnot
Program OPH Analytiikka opetuksen ja johtamisen välineenä -hanke
Tallenteet