Hankkeet

FLARE-Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus
IKI- hanke
InterLearn
VALTAKO -hanke
Program Troff document Oppimisen sykkeet ja Samalla aallonpituudella: Taito, tieto, tunne ja toiminnallisuus oppimisessa
Hankekokonaisuuden tavoitteena on hahmottaa aikuisen kokemuksellisen oppimisen prosessin ulottuvuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä. Mitä yksilön oppimisessa tapahtuu fysiologisella, emotionaalisella ja kokemuksellisella tasolla ja näiden vuorovaikutuksessa? Tavoitteena on myös kehittää oppimisen tutkimuksen metodologiaa. Kun oppimista tarkastellaan sen eri osatekijöiden kautta ilmiönä, tuloksena on oppimisen parempi ymmärtäminen, mikä mahdollistaa oppimistapahtuman paremman tuen ja sitä kautta paremman pohjan tulevalle oppimiselle ja oppimistilanteiden suunnittelulle.
Program Innovatiivisia polkuja kielitietoisuuteen - Navigating a language aware landscape
2020
Program Troff document Miten metsäkonesimulaatioita tutkitaan ja kehitetään? POKE & JYU
Videotallenteet
Program Octet Stream Hyvinvointityö kouluissa
Hankkeessa "Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöihin" laaditut videot
Program Octet Stream Yhdessä!
Varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämishanke