ITKA204 2018

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet