Matematiikan ja laskennallisten menetelmien käyttö lukiokoulutuksen jälkeen

Tavoite: Perehdyttää osanottajat yleistajuisella tavalla matematiikan, eri tieteiden ja elinkeinoelämän välisiin yhteyksiin, matematiikan sovellusmahdollisuuksiin "loppukäyttäjän näkökulmasta". Tarkoituksena on antaa käsitys laskennallisten menetelmien ja ongelmanratkaisun roolista elinkeinoelämän kehitystyössä ja erilaisten sovellus-alueiden piirissä. Tukee opettajien pyrkimystä tuoda luokkahuoneeseen ongelmanratkaisua korostavaa ilmapiiriä. Soveltuu erityisesti lukion ja yläasteen matematiikan opettajille sekä ammattikorkeakoulun opettajille.

Sisältö: Matematiikka modernin kehitystoiminnan resurssina. Esitellään matemaattisten menetelmien sovelluskohteita eri tieteiden, teollisuuden ja elinkeinotoiminnan kehitystoimintojen piiristä. Tutustutaan pääkohdittain muutaman teollisuusprojektin sisältöön.

Tallenne 1

01:34:07
18.11.2010

Tallenne 2

01:57:58
18.11.2010

Tallenne 3

01:16:56
18.11.2010